OUR CORE TEAM

Meet our team who have deliberately given their 100% into serving the humanity

Priti Pandey

Sagar Thakkar

Sarika Jain

Tarun Parekh

Dibakar Saha

Ruchi Chowdhary

Vedika Gupta

Urvashi Kapoor

Suraj Kumar Sharma

Naveen Sharma

Abhishek Agarwal

Kumaresh Kar

Ashish Shroff

Pratibha Jha

Ankit Murarka

Vishal Sharma

Vishal Sharma

Prateek Jain

Chandan Mandawewala

Pt.Mohit Navani

 • Chairman IHRCCO

Mr.Vishal Gupta

 • National Secretary
 • Kolkata Head

Mr.Vineet Kumar Sharma

 • Bengal Media Head

Mr.Faizan Nawaz Khan

 • Coordinator, Kolkata

Mr.Kamal Garodia

 • Finance Head

Mr.Suraj Dokania

 • Advisor

EAST ZONAL TEAM

NORTH ZONAL TEAM

OUR CORE TEAM

SOUTH ZONAL TEAM

WEST ZONAL TEAM

 • Ankit Murarka

 • Vishal Sharma

 • Vishal Sharma

 • Prateek Jain

 • Chandan Mandawewala

North Zone Active Members

 • Naveen Sharma

 • Abhishek Agarwal

 • Kumaresh Kar

 • Ashish Shroff

 • Pratibha Jha

 • Pt.Mohit Navani

 • Mr.Vishal Gupta

 • Mr.Vineet Kumar Sharma

 • Mr.Faizan Nawaz Khan

 • Mr.Kamal Garodia

 • Mr.Suraj Dokania

South Zone Active Members

 • Priti Pandey

 • Sagar Thakkar

 • Sarika Jain

 • Tarun Parekh

 • Dibakar Saha

 • Ruchi Chowdhary

 • Vedika Gupta

 • Urvashi Kapoor

 • Suraj Kumar Sharma

Join Hands with Us

  Donate For a Cause

  Top